Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności

Informacje o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu danych przez www.siedmiorog.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez Księgarnię internetową prowadzoną pod adresem http://www.siedmiorog.pl  przez Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „Siedmioróg” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 90, kod pocztowy 50-427, wpisana do KRS pod nr 0000109566 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-02-03-426, kapitał zakładowy w wysokości 1’376’000,00 złotych, opłacony w całości (zwanym dalej „Wydawnictwo”).

 

Księgarnia internetowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych przez Klienta (Kupującego) podczas korzystania ze strony internetowej i dokonywania zakupów. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926)) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

Ochrona danych osobowych użytkownika jest jednym z priorytetów Wydawnictwa, które zapewnia, iż zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych następuje wyłącznie w ramach przepisów prawnych. Poniżej zawarte są informacje, jakie dane są gromadzone i do jakich celów dane te są wykorzystywane.

rozdziale I Wydawnictwo informuje, jakie dane są gromadzone podczas rejestracji, ewentualnych zakupów i korzystania z witryny Księgarni Internetowej.

 

rozdziale II zawarte są informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych oraz informacje dotyczące wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, o ile Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

Rozdział I.

Informacje ogólne dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów Księgarni Internetowej jest Wydawnictwo.

Klientem Księgarni internetowej jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę sprzedaży z Wydawnictwem poprzez Księgarnię Internetową, która dokona rejestracji swoich danych osobowych w Księgarni internetowej w celu realizacji umowy, w celach marketingowych lub w każdym innym celu, udostępnianym przez Administratora.

  1.  Jakie dane Księgarnia internetowa zbiera podczas rejestracji i dokonywania zakupów

a) Zamówienia

W celu realizacji zamówienia zbierane są następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres, kod, miejscowość, kraj oraz w przypadku firmy lub instytucji także REGON oraz NIP. W przypadku określonym w §5 pkt 2 regulaminu sklepu z dnia 25 stycznia 2012 r., do danych osobowych, które Klient powinien podać w celu uzyskania odroczonego terminu płatności, zalicza się również numer rachunku bankowego. Powyższe dane osobowe są zbierane i przetwarzane w ramach realizacji umowy sprzedaży, jak również w przypadku ewentualnych reklamacji. W ramach realizacji zamówienia dane klienta przekazywane są przedsiębiorcom, którzy wykonują usługi pomocnicze do umowy sprzedaży, np. dostawa zamówionego towaru, płatności.

Adres e-mail wykorzystywany jest w celu identyfikacji Klienta (logowanie). W przypadku złożenia zamówienia na podany adres e-mail Klient otrzymuje informacje związane ze statusem zamówienia.

b) Rejestracja

Rejestrując się w Księgarni internetowej, Klient tworzy hasło dostępu do własnego konta, w którym jest archiwizowana historia zamówień oraz dane osobowe. Klient ma możliwość wglądu w dane zamówienia, możliwość zarządzania danymi adresowymi, danymi bankowymi oraz decydowania co do otrzymywania informacji handlowych. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności otrzymanego hasła dostępu i nieprzekazywania go osobom nieupoważnionym. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użycia hasła przez osoby nieuprawnione, chyba że zostało to spowodowane poprzez jej działanie, za które ponosi odpowiedzialność.

W każdej chwili Klient ma możliwość usunięcia konta poprzez wysłanie e-maila na adres wysylka@siedmiorog.pl

c) Cele marketingowe

Dane osobowe Klienta są wykorzystywane dla celów marketingowych, w szczególności poprzez wysyłanie informacji o promocjach, nowościach, rabatach oraz innych informacji handlowych. Wykorzystywanie danych w tym celu następuje jedynie na podstawie przepisów prawa oraz za zgodą Klienta. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. 

d) Dane gromadzone podczas przeglądania strony Księgarni internetowej

W razie przeglądania strony Księgarni internetowej bez dokonania rejestracji i bez podawania danych osobowych, Wydawnictwo gromadzi  jedynie takie dane jak: dane strony internetowej, z której Klient trafił do Księgarni internetowej; nazwę dostawcy internetowego Klienta, informacje na temat danych przeglądanych przez Klienta w Sklepie internetowym. Podczas samego przeglądania strony internetowej Wydawnictwa nie są gromadzone dane osobowe Klienta.

Zebrane w powyższy sposób dane są analizowane w celu ulepszenia oferty, która może być dopasowana do potrzeb użytkownika.

 

  1.  Zapisywanie danych za pomocą Cookies

Na stronie internetowej Księgarni internetowej używane są tak zwane cookies. „Cookies” są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Ich domyślne parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane do monitorowania aktywności odwiedzających, co pomaga w dostosowaniu strony internetowej do potrzeb Klienta i ułatwia korzystanie z niej. Większość używanych cookies zostaje automatycznie usunięta z dysku twardego po zakończeniu sesji internetowej (tzw. session-cookies). Istnieją również cookies tzw. długoterminowe, które pozostają na dysku twardym i pozwalają rozpoznać, iż Klient jest po raz kolejny na stronie Księgarni internetowej.

Akceptacja cookies nie jest warunkiem do odwiedzin strony Księgarni internetowej, jednakże ich wyłączenie powoduje, iż odtworzenie oferty Księgarni internetowej nie jest możliwe albo ograniczone. Korzystanie z funkcji koszyka i złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu cookies.

  1.  Cookies używane do celów marketingowych

Spółka współpracuje z Imbria sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 27/29, numer KRS 0000385326, w zakresie umowy afiliacyjnej. W przypadku odwiedzin strony Księgarni internetowej lub/i w przypadku zakupów, w cookies zostaną zapisane anonimowe dane do przejrzanych lub zakupionych produktów, a cookies mogą zostać analizowane na innych stronach (z ograniczeniem do odwiedzin w ciągu ostatnich 60 dni). W efekcie reklama zostaje zharmonizowana z dotychczasowym zainteresowaniem produktowym Klienta. Pobrane dane pozostają anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Klienta.

 

  1.  Analiza sieci (Web)

Google Analytics

Strona internetowa Księgarni internetowej jest wykorzystywana przez Google Analytics, które jest usługą Google Inc. („Google”), wykorzystującą cookies.

Jeżeli Klient nie życzy sobie, aby informacje o jego odwiedzinach na stronie Księgarni internetowej zostały przekazane do Google Analytics, ma on możliwość skorzystania ze stosownych dodatków (add-on’ów) do przeglądarki internetowej (np. add-on „NoScript” dla przeglądarki Firefox i Chrome).

Spółka informuje dodatkowo, iż Google Analytics usuwa ostatnią część adresu IP użytkownika strony internetowej Księgarni internetowej, co uniemożliwia identyfikację Klienta.

 

 1.  Social Plugins

a)     Używanie plakietki „lubię to”

      i.        Plakietka „lubię to” i inne social plugins na facebooku

Na stronie Księgarni internetowej zostały zainstalowane tak zwane Facebook Social Plugins. Są to małe programy, które łączą informacje dotyczące użytkownika Facebooka, który jest tam zalogowany, (facebook.com, prowadzone przez  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA - dalej: "Facebook") z odwiedzinami blogu prowadzonego przez Spółkę i przekazują je dalej do Facebooka. Aktualna lista i wygląd Social Plugins są dostępne tutaj.

 

https://www.facebook.com/Siedmiorog

ii. Przekazywanie informacji do Facebooka podczas wywołania strony Księgarni internetowej

Jeżeli Klient zalogowany jest na Facebooku i odwiedza stronę Księgarni internetowej, przeglądarka internetowa Klienta nawiąże połączenie z komputerami Facebooka i wbuduje na stronie Księgarni internetowego dane pobrane z konta użytkownika na Facebooku za pomocą jego przeglądarki. Facebook otrzymuje jednocześnie informację o tym, że użytkownik odwiedził stronę Księgarni internetowej. Jeżeli użytkownik uruchomi funkcję Social Plugin, np. poprzez kliknięcie na plakietkę Facebooka „lubię to” lub doda komentarz, lub użyje pozostałych możliwych funkcji Facebooka, wtedy wywołana informacja zostanie przekazana do Facebooka i zostanie tam zapisana w celu dalszego użytkowania konta Facebookowego i zostanie przetworzona według zasad obowiązujących na Facebooku..

 Możliwość, zarejestrowania przez Facebook adresu IP Klienta i jego zapisanie istnieją nawet wtedy, gdy Klient nie jest użytkownikiem Facebooka albo jest wylogowany.

b)     Korzystanie z przycisku „+1” sieci Goole Plus

Na stronie Księgarni internetowej jest widoczny przycisk „+1” sieci społecznościowej Google Plus, która jest prowadzona przez Google Inc. W przypadku odwiedzin strony Księgarni internetowej, na której są wbudowane takie przyciski, przeglądarka Klienta nawiąże połączenie z komputerami Google. Jeżeli Klient uruchomi funkcję Social Plugin, np. poprzez naciśnięcie na plakietkę „+1“, wtedy wywołana informacja zostanie przekazana do Google i zostanie tam zapisana w celu dalszego przetworzenia związanego z profilem Google i zostanie przetworzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w Google. Spółka nie ma wpływu na zakres danych, które Google pobiera za pomocą przycisku +1.

 

i.       Klienci otrzymujący  informacje przesyłane w celach marketingowych mogą w każdej chwili zrezygnować z takiej usługi. Dane osobowe, które Wydawnictwo przetwarza w celu formułowania informacji marketingowych, wykorzystywane są do celów personalizacji i optymalnego dopasowania usługi do interesów i upodobań Klienta, jak również do innych celów marketingowych. Dane te zapisane są do celów długotrwałej archiwizacji i powtórnego użytku.

ii.       W przypadku udziału Klienta w ewentualnych grach i konkursach organizowanych na stronie Księgarni  internetowej, przekazane dane są przetwarzane w celu powiadomienia o wygranej.

Uwaga: W każdej chwili Klient może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych, w szczególności dalszej wysyłki informacji handlowych lub wobec przekazywania danych innym podmiotom. Sprzeciw jest wolny od jakichkolwiek opłat. Sprzeciw może być wysłany na adres e-mail: wysylka@siedmiorog.pl . Istnieje również możliwość złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych na adres wskazany poniżej: PWH Siedmiorog – Krakowska 17, 50-424 Wrocław.

II.

Treści Oświadczeń Klienta

Klient Księgarni internetowej może złożyć oświadczenia o następujących treściach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wydawniczo–Handlowe Siedmioróg Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 90, kod pocztowy 50-427, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000109566 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-02-03-426, kapitał zakładowy w wysokości 1’376’000,00 złotych opłacony w całości - w celu umożliwienia mi dokonywania zakupów w tym Przedsiębiorstwie oraz realizacji zawartej z Przedsiębiorstwem umowy. Zgoda powyższa obejmuje także udostępnienie moich danych adresowych Poczcie Polskiej S.A. lub innemu operatorowi pocztowemu w celu dostarczania zamówionych przeze mnie artykułów.“

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wydawniczo–Handlowe Siedmioróg Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 90, kod pocztowy 50-427, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000109566 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-02-03-426, kapitał zakładowy w wysokości 1’376’000,00 złotych opłacony w całości – dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania informacji handlowych o promocjach, nowościach i przysługujących mi rabatach.“

„Oświadczam,  iż  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.):

   • zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 90, kod pocztowy 50-427, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000109566 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-02-03-426, kapitał zakładowy w wysokości 1’376’000,00 złotych opłacony w całości.
   • zostałem/am poinformowany/a o tym, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
   • zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania,  
   • zostałem/am poinformowany/a o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

 

 
© Copyright 2021 Siedmioróg . Wszelkie prawa zastrzeżone.