WARUNKI HANDLOWE DLA KLIENTÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
(szkoły, biblioteki, przedszkola, klienci indywidualni)

 

 

 

Warunki dostawy na terenie Polski:

 Forma dostawy
  Czas wysyłki  
Przewidywany czas dostawy Koszty dostawy Dopłata za kolejną sztukę Próg darmowej dostawy
      Płatność kartą lub przelewem
 InPost Paczkomaty  24 / 48 godz.*  24 godz. w dni robocze  12,50 zł  0 zł  170 zł
 Kurier DPD  24 / 48 godz.*  24 godz. w dni robocze  15,00 zł  0 zł  170 zł
 Płatność gotówką przy odbiorze
Kurier DPD  24 / 48 godz.*  24 godz. w dni robocze  15,00 zł  0 zł  170 zł

Odbiór osobisty: Wrocław. Możliwy po otrzymaniu wiadomości e-mail o skompletowaniu zamówienia.

UWAGA! W przypadku odbioru osobistego płatność tylko przelewem


* 24 godziny - w przypadku zamówienia na książki tylko naszego wydawnictwa (Siedmioróg, Oficyna Wydawnicza Promocja)

48 / 72 godziny - w przypadku zamówienia zawierającego książki innych wydawnictw

 

Szanowni Klienci,

Z powodu zaistniałej sytuacji pandemicznej, zarówno dla Państwa, jak i naszego bezpieczeństwa, na ten moment wstrzymujemy możliwość odbioru osobistego.

Ufamy, że jest to konieczność chwilowa i już wkrótce opcja ta zostanie ponownie uruchomiona, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

 

 

 

Akceptujemy następujące płatności:

 

 

 

Czas dostarczenia na terenie Europy

 • Poczta zwykła – 10 do 14 dni roboczych
 • Poczta lotnicza – 7 dni roboczych
 • Przesyłka kurierska – 1 do 2 dni roboczych


Koszty dostawy na terenie Europy

Koszt dostawy można śledzić na bieżąco w formularzu zamówienia. W trakcie składania zamówienia najpierw należy wybrać kraj, a następnie formę przesyłki (Przesyłka ekonomiczna bądź priorytetowa). Cena zależna jest od wagi i formy przesyłki. Podstawą naliczania kosztów wysyłki jest cennik Poczty Polskiej.

Zobacz cennik Poczty Polskiej.


Czas dostarczenia poza Europą

 • Poczta zwykła – 4-12 tygodni
 • Poczta lotnicza – 7-14 dni roboczych
 • Przesyłka kurierska – 2-4 dni robocze

Koszty dostawy poza Europą

Koszt dostawy można śledzić na bieżąco w formularzu zamówienia. W trakcie składania zamówienia najpierw należy wybrać kraj a następnie formę przesyłki (Przesyłka ekonomiczna bądź priorytetowa). Cena zależna jest od wagi i formy przesyłki. Podstawą naliczania kosztów wysyłki jest cennik Poczty Polskiej.

Zobacz cennik Poczty Polskiej.

Ostateczny koszt Zamówienia jest sumą wartości (Ceny) zamówionych Artykułów i całkowitego kosztu dostawy. Podany on będzie w podsumowaniu Zamówienia, które można zobaczyć na ekranie przed zamknięciem "koszyka".

Dodatkowe informacje dla klientów z zagranicy:

 1. Wszystkie ceny w naszej Księgarni Internetowej podane są w walucie polskiej (PLN).
 2. W przypadku realizacji zamówień za granicę płatności dokonywane mogą być wyłącznie w następującej formie: kartą kredytową (Visa, Master Card, Diners Club, JCB, Pol Card), albo przelewem (przedpłatą na konto).
 3. Cła i podatki graniczne:

  Przesyłka wysłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom obowiązującym w kraju odbiorcy. Wszystkie ewentualne formalności i opłaty związane z odebraniem przesyłki z Urzędu Celnego leżą w gestii Kupującego (innego wskazanego odbiorcy). Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat opłat granicznych, podatków i ceł należy kontaktować się z lokalnym Urzędem Celnym w kraju odbioru przesyłki.

 

REGULAMIN SKLEPU
z dnia 1 stycznia 2021

 

§1. Definicje

 

Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu z dnia 1 stycznia 2021
 • Księgarnia Internetowa- (zwana też Sklepem) - księgarnia prowadzona za pośrednictwem sieci Internet;
 • Wydawnictwo- Przedsiębiorstwo Wydawniczo - Handlowe "Siedmioróg" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 17, kod poczt. 50-424, wpisana do KRS pod nr 0000109566 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 899-02-03-426, kapitał zakładowy w wysokości 1’376’000,00 złotych, opłacony w całości;
 • Kupujący- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę sprzedaży z Wydawnictwem poprzez Księgarnię Internetową;
 • Artykuły Książkowe- towary fizyczne, najczęściej w wersji papierowej, oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo na stronach Księgarni Internetowej;
 • Artykuły na płycie CD – towary fizyczne na płycie kompaktowej, oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo na stronach Księgarni Internetowej;
 • Artykuły Cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które mogą zostać użyte lub z których można skorzystać wyłącznie za pomocą urządzenia technicznego. Kupujący ma dostęp do Artykułów Cyfrowych po wcześniejszej Rejestracji.
 • Rejestracja: czynność, która polega na zarejestrowaniu się Kupującego w Księgarni Internetowej w celu utworzenia Konta i dostępu do wszystkich funkcjonalności Księgarni Internetowej;
 • Konto Klienta: zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu użytkownikowi. Konto Klienta posiada unikalną nazwę (login) i hasło. Konto zostaje utworzone w procesie Rejestracji i umożliwia dostęp oraz zmianę danych podanych przez Kupującego, wgląd w informacje dotyczące dokonanych zakupów, dostęp do nabytych Artykułów Cyfrowych;
 • Dane Osobowe: wszelkie informacje podawane przez Kupującego w trakcie Rejestracji i w trakcie dokonywania Zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w zakresie i celu określonych w Polityce Prywatności;
 • E-book: publikacje książkowe, zapisane w formie cyfrowym. Zazwyczaj składają się z tekstu, ilustracji lub obu. E-booki mogą być odczytywane za pomocą odpowiedniego programu, na ekranach komputerów lub innych urządzeń. E-booki dostępne są w Księgarni Internetowej głównie w formatach: EPUB oraz MOBI; Pojedyncze pozycje ze względów technicznych dostępne będą jedynie w formacjie PDF.
 • MP3: Artykuł Cyfrowy zapisany w formacie .mp3 (be użycia jakiekolwiek nośnika); audiobook.
 • Cena- cena brutto w złotych polskich podana na stronach Księgarni Internetowej stanowiąca cenę sprzedaży Artykułów Kupującemu;
 • Zamówienie- zamówienie na Artykuły złożone przez Kupującego w formie elektronicznej za pośrednictwem stron Księgarni Internetowej. Zamówienie nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Złożenie zamówienia następuje po naciśnięciu przez Kupującego przycisku oznaczonego jako „złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” na stronie internetowej Księgarni Internetowej. Złożenie zamówienia w ten sposób rodzi po stronie Kupującego obowiązek zapłaty kwoty stanowiącej cenę brutto artykułów będących przedmiotem zamówienia, powiększoną o ewentualne koszty wysyłki.

 

§2. Postanowienia ogólne

 

Wydawnictwo oświadcza, iż przysługuje mu prawo sprzedaży Artykułów znajdujących się w ofercie sprzedaży Księgarni Internetowej.

Wydawnictwo zobowiązuje się do dostarczania Artykułów bez wad. W przypadku dostarczenia Kupującemu Artykułów obciążonych wadami, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane przez przepisy Kodeksu Cywilnego lub ustaw szczególnych.

Wydawnictwo podaje następujące dane do kontaktu:

Adres e-mail: kontakt@siedmiorog.pl

Telefon: 605 629 444

§3. Warunki sprzedaży Artykułów Książkowych

oraz Artykułów na płycie CD

 

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności Ceny przez Kupującego.

Wydawnictwo przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży drogą mailową lub pocztą najpóźniej do dnia wydania Artykułów.

O ewentualnym braku towaru Wydawnictwo niezwłocznie powiadomi Kupującego pocztą elektroniczną.

Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wydawnictwo zobowiązuje się wysłać Kupującemu zamówione Artykuły na warunkach i w terminach określonych w "Warunkach dostawy".

W przypadku niedostarczenia Kupującemu wszystkich zamówionych przez niego Artykułów z winy Wydawnictwa, Wydawnictwo zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania brakujących Artykułów na własny koszt.

W przypadku Artykułów objętych promocją lub wyprzedażą, których ilość jest ograniczona, Zamówienia będą realizowane do wyczerpania zapasów.

Za chwilę wydania Artykułów uważa się przekazanie Artykułów przewoźnikowi wybranemu przez Kupującemu (w przypadku wysyłki Artykułów na adres podany przez Kupującego) lub przekazanie Artykułów do rąk Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej (w przypadku odbioru osobistego).

 §4. Warunki sprzedaży Artykułów Cyfrowych

 

W celu nabycia oraz korzystania z treści Artykułów Cyfrowych konieczna jest Rejestracja, w rezultacie której Kupujący zakłada Konto Klienta, lub zalogowanie się na swoje Konto Klienta jeśli takowe już istnieje.

Zamówienia na Artykuły Cyfrowe realizowane są 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

Płatność za Artykuły Cyfrowe może być dokonywana jedynie w systemie PayU.

W przypadku, gdy Kupujący nabywa produkty mieszane (zarówno Artykuły Książkowe, jak i Artykuły Cyfrowe) ma możliwość wyboru formy płatności (dostępne formy to PayU lub przelew na konto bankowe).

W przypadku E-booków Kupujący ma prawo trzykrotnie pobrać Artykuł Cyfrowy w wersji epub oraz trzykrotnie w wersji mobi.

Jeśli Artykuł Cyfrowy dostępny jest jedynie w formacie .pdf Kupujący ma prawo pobrać go sześciokrotnie.

W przypadku plików .mp3 Kupujący ma prawo trzykrotnie pobrać Artykuł Cyfrowy.

Wszystkie zakupione pliki dostępne będą do pobrania dla Kupującego w zakładce „Moje produkty do ściągnięcia” po uiszczeniu Ceny.

O ewentualnym braku towaru Wydawnictwo niezwłocznie poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną.

 

§5. Rejestracja w Księgarni Internetowej

 

Aby korzystać z pełnej oferty Księgarni Internetowej, w tym zakupu i dostępu do Artykułów Cyfrowych, Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się na stronie w celu założenia Konta Klienta.

Rejestracja oraz Konto Klienta są nieodpłatne.

Rejestracja dokonuje się poprzez wypełnienie przez Kupującego formularza znajdującego się na stronie Księgarni Internetowej, i podanie wszystkich wymaganych danych, tj.: imię, nazwisko, adres mailowy, hasło.

Numer NIP jest informacją opcjonalną, wymaganą w przypadku, gdy Kupujący zgłosi potrzebę otrzymania Faktury VAT.

Kupujący, w trakcie wypełniania formularza, zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji podanych danych w przypadku ich zmiany.

Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest obowiązkowe. Poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję Regulamin sklepu Siedmiorog.pl” Kupujący poświadcza, iż przeczytał oraz akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Po zakończeniu procesu Kupujący otrzyma wiadomość mailową, wysłaną na adres podany w trakcie Rejestracji, zawierający potwierdzenie Rejestracji.

Wraz z pomyślą Rejestracją Kupujący zawiera umowę z Wydawnictwem, dzięki której zyskuje pełen dostęp do swojego Konta Klienta oraz możliwość zakupu pozycji dostępnych w ofercie Księgarni Internetowej, zwłaszcza zakupu i dostępu do Artykułów Cyfrowych.

Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje Konto Klienta wraz ze wszystkimi podanymi danymi, wysyłają maila na adres: kontakt@siedmiorog.pl

 

§6. Newsletter

 

Zarówno w trakcie Rejestracji jak i po niej Kupujący ma możliwość zapisania się do Newslettera.

Aby zapisać się do Newslettera w trakcie Rejestracji Kupujący powinien zaznaczyć pole „Zarejestruj się aby otrzymać newsletter” znajdujące się pod formularzem osobowym.

Aby zapisać się do Newslettera po procesie Rejestracji Kupujący może wybrać opcję Edytuj pod polem Newsletter znajdującym się w zakładce Panel Konta.

W ramach Newslettera Księgarnia Internetowa może wysyłać do Kupującego drogą elektroniczną treści o charakterze handlowym i reklamowym.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji. Następuje to przez wybranie opcji Edytuj znajdującej się pod polem Newsletter w zakładce Panel Konta.

 

§7. Zasady składania oraz realizacji

 

Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie wybranego Artykułu do Koszyka, a następnie przejście do opcji „Przejdź do kasy” i postępowanie zgodnie z instrukcjami na stronie.

Kupujący może również skorzystać z kuponu rabatowego poprzez dodanie wybranego Artykułu do Koszyka, następnie przejście do opcji „Zobacz Koszyk”. Po wpisaniu kuponu rabatowego Kupujący powinien wybrać opcję „Przejdź do kasy” i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.

O złożeniu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przez Księgarnię Internetową płatności.

O realizacji zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową.

Kupujący może sprawdzić status zamówienia oraz informację o numerze przesyłki logując się na swoje Konto Klienta i przechodząc do zakładki „Moje zamówienia”.

Za zakup Artykułów Cyfrowych klient otrzyma paragon drogą elektroniczną.

Artykuły Cyfrowe dostępne są dla Kupującego w zakładce „Moje produkty do ściągnięcia” po dokonaniu płatności.

Kupujący może pobrać zakupione Artykuły Cyfrowe poprzez kliknięcie na wybrany format pliku. Pobierania można dokonywać na dowolne, przystosowane do tego urządzenia, ale ilość możliwych pobrań jest ograniczona ilościowo.

Klient ma prawdo do odstąpienia od Zakupu do momentu dokonania zapłaty.

§8. Płatności

 

Z tytułu sprzedaży Artykułów zgodnie z Zamówieniem Kupujący zobowiązany jest zapłacić Wydawnictwu Cenę.

Zapłata Ceny może nastąpić w jednej z następujących form, według wyboru Kupującego:
a) kartą kredytową (VISA, MASTER CARD, DINERS CLUB, JCB, POL CARD),
b) przelewem,
c) przelewem online,
d) przy odbiorze, w tym za zaliczeniem pocztowym.

Zapłata Ceny jest też uzależniona od rodzaju zakupionych Artykułów.

Przelewy online realizowane są przez zewnętrzną firmę PayU.pl, operatora PayU, który może pobierać z tego tytułu dodatkową opłatę. Więcej o płatnościach przelewem (w tym o naliczaniu ewentualnej dodatkowej opłaty) w dziale Pomoc.

Kupujący, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, może uzyskać odroczony termin płatności. Szczegółowe warunki zostaną ustalone w drodze osobnej umowy.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie Wydawnictwu dokumenty potwierdzające następujące dane:
a) Numer Identyfikacji Podatkowej,
b) REGON,
c) wpis do odpowiedniego rejestru (np. odpis KRS, potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej).

§9. Zwroty

 

Zwrot dotyczy jedynie Artykułów Książkowych oraz Artykułów na płycie CD.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania Artykułów Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W tym celu Kupujący obowiązany jest przesłać mailem lub pocztą na adres Wydawnictwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku Wydawnictwo prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową lub w przypadku braku adresu poczty elektronicznej Kupującego – drogą pocztową.

Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić przy użyciu formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

Zwrot płatności następuje za pomocą tego samego sposobu co sposób zapłaty, jakiego użył Kupujący. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe tylko w razie wyrażenia takiej woli przez Kupującego.

Wydawnictwo zwraca Kupującemu, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Artykułów, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż do czasu otrzymania Artykułów z powrotem lub dowodu jego odesłania. Przez koszty dostarczenia Artykułów należy rozumieć koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Artykułów oferowanych przez Wydawnictwo; w pozostałym zakresie (tj. co do wysokości kosztów przekraczających najtańszy zwykły sposób dostawy) koszty dostarczenia Artykułów nie są zwracane Kupującemu.

W przypadku odstąpienie od umowy Kupujący ma obowiązek zwrotu Artykułów w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na swój koszt. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Artykuły zwracane Kupujący prześle na adres: PWH "Siedmioróg" Sp. z o.o., ul. Krakowska 17, 50-424 Wrocław.

Po otrzymaniu zwrotu Wydawnictwo sprawdza stan Artykułów. W przypadku otrzymania Artykułów uszkodzonych lub noszących ślady zużycia, Wydawnictwo niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego, wskazując stopień zużycia i związaną z tym utratę wartości Artykułu.

Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 7 powyżej, Wydawnictwo niezwłocznie zwraca Kupującemu Cenę Artykułu wraz z kosztami zawarcia umowy, dokonując potrącenia kwoty wynikającej z  utraty wartości Artykułu.

Kupujący może w formie pisemnej zakwestionować poprawność stwierdzenia stopnia zużycia Artykułów oraz związanej z tym utraty ich wartości. Wydawnictwo powinno ustosunkować się do tego pisma w terminie 14 dni.

 

§10. Korzystanie z treści książkowych, treści na płycie CD

oraz treści cyfrowych

 

Klient może korzystać z treści Artykułów Książkowych oraz Artykułów Cyfrowych jedynie na własny użytek. Niedozwolone jest rozprowadzanie oraz rozpowszechnienie Artykułów Książkowych i Artykułów Cyfrowych bez wcześniejszych uzgodnień z Wydawnictwem.

Niedozwolona jest również jakakolwiek zmiana zawartości Artykułów oraz usuwanie logo wydawnictwa.

Księgarnia Internetowa nie zapewnia sprzętu do odczytu Artykułów Cyfrowych – obowiązek posiadania odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania spoczywa na Kupującym.

 

§11. Reklamacje dotyczące Artykułów Książkowych

oraz Artykułów na płycie CD

 

W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Artykułów lub ich uszkodzeń powstałych podczas dostawy, Kupujący niezwłocznie po ich otrzymaniu powinien odesłać wadliwe lub uszkodzone Artykuły na adres Wydawnictwa, wskazany w § 5 ust. 2, wraz z pisemną reklamacją.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia do Wydawnictwa.

Wydawnictwo, w razie pozytywnego rozpatrzenia złożonej przez Kupującego reklamacji, dokona zwrotu kosztów przesyłki oraz wymiany Artykułów wadliwych na Artykuły wolne od wad. Jeśli wymiana okaże się niemożliwa (np. z powodu wyczerpania asortymentu), Wydawnictwo zwróci Kupującemu uiszczoną Cenę wraz z kosztami zawarcia umowy lub zaoferuje mu inne dostępne w Księgarni Internetowej Artykuły, wedle wyboru Kupującego. W powyższych przypadkach koszty przesyłki wymienionych na wolne od wad artykułów lub koszty zwrotu ceny ponosi Wydawnictwo.

 

§12. Reklamacje dotyczące Artykułów Cyfrowych

 

W przypadku wady dotyczącej Artykułu Cyfrowego Kupujący ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po wykryciu wady.

Kupujący może złożyć reklamację drogą mailową na adres: kontakt@siedmiorog.pl w tytule wiadomości wpisując Reklamacja oraz numer zamówienia.

Reklamacja powinna zawierać poniższe informacje: imię i nazwisko nabywcy, adres mailowy przypisany do Konta Klienta, tytuł wadliwej pozycji, szczegółowy opis zgłaszanych wad. Klient powinien też umieścić informację o formie rekompensaty (zwrot płatności za Artykuł Cyfrowy, dostęp do innego tytułu, usunięcie wady zakupionego Artykułu Cyfrowego).

Księgarnia Internetowa ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do reklamacji, o czym Kupujący będzie poinformowany drogą mailową.

 

§13. Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Księgarnia Internetowa ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie 7 dni kalendarzowych od ich ogłoszenia.

Kupujący posiadający Konto Klienta i zapisany do Newslettera otrzyma informację o zmianie Regulaminu drogą mailową.

Wszystkie zamówienia przesłane przed datą wejścia nowego Regulaminu w życie realizowane są na zasadach obowiązujących według starego Regulaminu.

Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka prywatności”.

W sprawach nienormowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) oraz Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub przedsiębiorców stosuje się wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego. 

© Copyright 2021 Siedmioróg . Wszelkie prawa zastrzeżone.